[019717]ROLEX WHITE GOLD ฝังเพชรรุ่นใหม่

“เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เน้นความเป็นตัวคุณ” นาฬิกา ROLEX WHITE GOLD รุ่นใหม่เลือกสรรเรือนเวลาที่มีความหลากหลายบ่งบอกถึงความประณีต ที่ผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากวัสดุเนื้อดี บวกกับดีไซน์การฝังเพชรเม็ดงามเปล่งประกาย งดงามสะท้อนถึงบุคลิกของแต่ละบุคคล

Summary

Product No.019717
Price479,000
479,000

รายละเอียดเพิ่มเติม
สินค้าอื่นๆ

Add line Petch Chompoo Jewelry