จี้ ,เข็มกลัด

จี้ ,เข็มกลัด

“ดีไซน์สุดวิจิตรอลังการ งดงามเหนือคำบรรยาย” จากการคัดสรรบุษราคัมสีสวย สีทองประกายส้ม เม็ดอวบอิ่ม เหลี่ยมสวยไฟดี ฝังประดับเพชรเบลเยี่ยมคัต น้ำงาม เนื้อสะอาดใส เล่นแสงเล่นไฟ เปล่งประกายบนตัวเรือนทองคำ 129.00 กรัม

Read More
จี้เพชร ,เข็มกลัดเพชร

“ดีไซน์สุดวิจิตรอลังการ งดงามเหนือคำบรรยาย” จากการคัดสรรบุษราคัมสีสวย สีทองประกายส้ม เม็ดอวบอิ่ม เหลี่ยมสวยไฟดี ฝังประดับเพชรเบลเยี่ยมคัต น้ำงาม เนื้อสะอาดใส เล่นแสงเล่นไฟ เปล่งประกายบนตัวเรือนทองคำ 129.00 กรัม

Read More
จี้งานพลอย ,เข็มกลัดงานพลอย

“ดีไซน์สุดวิจิตรอลังการ งดงามเหนือคำบรรยาย” จากการคัดสรรบุษราคัมสีสวย สีทองประกายส้ม เม็ดอวบอิ่ม เหลี่ยมสวยไฟดี ฝังประดับเพชรเบลเยี่ยมคัต น้ำงาม เนื้อสะอาดใส เล่นแสงเล่นไฟ เปล่งประกายบนตัวเรือนทองคำ 129.00 กรัม

Read More
|


Add line Petch Chompoo Jewelry